Helsingin Sanomat ja sponsorointi

Helsingin Sanomien edeltäjä Päivälehti perustettiin aikoinaan parantamaan maailmaa, puolustamaan sananvapautta ja edistämään suomalaista kulttuuria. Tätä tehtävää Helsingin Sanomat toteuttaa yhä. Haluamme pitää huolta yhteisöstämme sydämen sivistystä lisäävien tekojen kautta. Siksi sponsorointi on olennainen osa toimintaamme. Kaikki yhteistyöhankkeemme tukevat tätä samaa yhteiskunnallista missiotamme.

Sponsorointiperiaatteemme

Me tuemme joka vuosi monia erikokoisia tiedotus-, tuki- ja yhteistyöhankkeita. Korostamme tukitoiminnassamme vastavuoroisuutta ja osapuolten yhteistä etua. Suosimme aktiivista yhteistyötä ja kuuntelemme kumppaniemme toiveita mahdollisimman tarkasti.

Tekemällä pitkäaikaisia yhteistyösopimuksia voimme ottaa hankkeet huomioon vuosibudjetoinnissamme. Kohdennamme tukirahojamme erityisesti lapsiin, nuoriin ja lähiyhteisöömme liittyviin hyväntekeväisyys- ja yhteistyöhankkeisiin. Tämän lisäksi annamme tukea myös pienimuotoisemmin kannatusilmoitusten muodossa.

Noudatamme ja edellytämme kaikissa yhteistyöprojekteissamme yhteiskuntavastuullista toimintatapaa ja kestävän kehityksen periaatteita.

Kohteiden valinnassa kiinnitämme lisäksi huomiota muun muassa laajojen kohderyhmien tavoittamiseen ja puhuttelemiseen, tapahtumien vastikkeettomuuteen sekä omien tilaaja- ja sidosryhmiemme huomioimiseen.

Pääyhteistyökumppanimme 2012